Livescore:

Live score mede mogelijk gemaakt door Watisdescore.com

Nu online:

214 gasten online

Paul Zweverink smeerolie tussen Groningen Fanatics en clubleiding FC Groningen

Paul Zweverink is per 1 april a.s. bij FC Groningen aangesteld als intermediair tussen supporters en clubleiding. De huidige journalist van het Dagblad van het Noorden zal zich daarbij vooral inzetten voor het verbeteren en versterken van het begrip tussen met name de fanatieke supporters en de clubleiding, aldus Hans Nijland in zijn nieuwsbrief van vandaag. De algemeen directeur van de FC voegt eraan toe: "De relatie tussen de Groningen Fanatics en de club is de afgelopen tijd zorgzaam (lees: zorgelijk-red.) geweest. Uit de gevoerde gesprekken werd wel duidelijk dat iedereen het beste met de club voor heeft, maar dat we niet altijd dezelfde mening delen en elkaar soms ook niet begrijpen."

 

UPDATE woensdag 3 februari 2010: Op het FCG Forum heeft Paul, daar postend onder de gebruikersnaam Gup, een uitgebreide toelichting geschreven rond zijn aanstelling als intermediair. Hij sluit zijn veelbelovende betoog, dat ik in zijn geheel onderaan dit bericht heb geplakt, af met de volgende woorden:

"Ik hoop op een goede samenwerking vanuit alle geledingen. FC Groningen IS en MOET een volksclub zijn en blijven. Een club waar naast de noodzakelijke commerciele belangen ook alle ruimte is voor de uitingen en gevoelens van de fanatieke aanhang. Elke positieve bijdrage die ik daarbij kan leveren kan een stap in de juiste richting zijn."

 

Enkele weken geleden zijn zowel de Groningen Fanatics (GF) als de Supportersvereniging FC Groningen (SV) op de hoogte gebracht van de plannen van FC Groningen om een 'intermediair' tussen clubleiding en supporters aan te stellen, zo melden zowel GF als SV op hun website. Het traject dat hierbij gevolgd is, is dat de clubleiding eerst een persoon gezocht heeft die deze functie volgens hun goed in zou kunnen vullen. Hierbij is de keuze op Paul Zweverink gevallen. Paul heeft vervolgens met zowel GF als de supportersvereniging contact gezocht om te inventariseren of zijn aanstelling ook door de supporters gesteund wordt. Voor zowel de club als Paul zelf was dit een essentiële voorwaarde, omdat het hier een functie betreft die zonder dit vertrouwen niet uitgevoerd kan worden. GF en de supportersvereniging hebben aangegeven Paul graag in deze rol te zien. Beide partijen lichten hun steun voor Paul Zweverink als volgt toe:

 

Reactie Groningen Fanatics op aanstelling Paul Zweverink als intermediair

"Wij hebben er alle vertrouwen in dat Paul Zweverink ervoor kan zorgen dat het onderlinge begrip tussen clubleiding en fanatieke aanhang verbetert. Paul is al enkele jaren bij de Groningen Fanatics bekend en in zijn artikelen in het Dagblad van het Noorden laat hij blijken dat hij de problematiek snapt waar supporters vaak mee te maken hebben. Onlangs heeft hij hier zelf een voorbeeld van mogen ondervinden toen hij op 13 december 2009 met de treinreis naar Rotterdam (voor de anti combi-actie naar Sparta-FC Groningen) mee was. Omdat hij de belangen van meerdere groepen begrijpt, maar kritisch bekijkt, denken wij dat hij een goede invulling aan zijn functie kan geven."

 

Reactie Supportersvereniging FC Groningen op aanstelling Paul Zweverink als intermediair

"Paul is een bekende bij veel supporters en begrijpt de problematiek waar fanatieke supporters vaak mee te maken hebben. Tegelijkertijd begrijpt hij vanuit zijn huidige functie ook de belangen van de clubleiding. Het bestuur van de Supportersvereniging heeft er alle vertrouwen in dat Zweverink kan zorgen voor meer onderling begrip tussen de clubleiding en de fanatieke aanhang en ziet de samenwerking met Paul positief tegemoet."

 

Ook ons lijkt de aanstelling van een schakel tussen beide partijen een prima zet. Als je wel graag met elkaar in overleg wilt blijven maar je hebt moeite om de redenatie van de ander te begrijpen en je verschilt bovendien op een aantal punten van mening met elkaar, dan getuigt het van lef om dit communicatieve probleem te onderkennen en te proberen om er op deze manier met elkaar uit te komen.

 

Zweverink kennen we als een bij FC Groningen betrokken journalist, die zijn neus geregeld bij trainingen van FC Groningen laat zien, met de groep 1312 actietijd op 13 december 2009 per trein meereisde met de supporters naar Rotterdam, en ook de nodige kijkjes in de keuken van FC Groningen heeft gehad, zonder daarbij zijn kritische inslag te verliezen. Meelopen is hem vreemd, met wie dan ook. Je kunt van zijn stijl houden, je kunt er niet van houden, maar hij eerlijk en recht door zee, precies de eigenschappen die een tussenpersoon moet hebben. Ook is hij, samen met de onder FC Groningen eveneens zeer bekende Nico Swart, de auteur van het prachtige boek Het Oosterpark, een voetbalbolwerk 1933 - 2005 , dat in november 2005 is verschenen. Op Wikipedia lezen we: "De schrijvers hebben bewust niet gekozen voor een chronologisch en uitputtend overzicht van competities, uitslagen en standen, maar voor een bonte verzameling verhalen over mensen, bijzondere gebeurtenissen en opmerkelijke zaken die zich in en rond het stadion hebben afgespeeld. De eerste exemplaren van het boek worden door de schrijvers op 20 november 2005, voorafgaand aan de wedstrijd FC Groningen - AZ, op het veld van het Oosterparkstadion overhandigd aan Renze de Vries, Piet Fransen, Jan van Dijk, Hans Nijland, Marion Reinders (voorzitter VV Oosterparkers) en Ulfert Molenhuis (voorzitter van GVAV-Rapiditas)."

 

Tenslotte vinden we de column van Paul Zweverink over Hans Nijland nog zeer de moeite waard. Op treffende wijze gaf hij in maart 2007 weer hoe hij de algemeen directeur van FC Groningen ziet:

De directeur

De trots straalde van zijn gezicht. Hans Nijland was helemaal in zijn element toen hij woensdag in de vooravond de nieuwe Zweedse aanwinst van FC Groningen, Fredrik Stenman, presenteerde. Op die momenten kan de directeur de gelijkenis van een kind dat zojuist een snoepje heeft gekregen moeiteloos doorstaan. Hij straalt, hij loopt op iedereen af, hij geniet van het zojuist behaalde succes en wil dan iedereen in die vreugde laten meedelen. "Wat een cluppie he?".


Dat is Hans Nijland ten voeten uit: extrovert, expressief en heel vatbaar voor de stemming van het moment. Van intens genieten tot een grote mate van chagrijn. Want dat laatste kantje zit ook aan de directeur, hij is snel geraakt als iemand met een kritische noot komt of als 'dat cluppie' verloren heeft. In het laatste geval spuit Nijland graag even zijn gal. "Jullie journalisten ook altijd!" Want Nijland is uitermate gevoelig voor minder positieve publiciteit en niet zelden hangt hij in dat geval ook al 's morgens rond acht uur bij de betreffende journalist aan de telefoon om van zijn ongenoegen kond te doen. Maar als er gewonnen is, of er is weer een sponsor bij of een nieuwe aanwinst, dan is het juist: 'He journalistje! Wat een cluppie he? Wat een beleid he?"


Ik heb intussen met die grilligheid, met de uiteenlopende stemmingen van Hans Nijland leren leven. Sterker nog: het heeft absoluut z'n charme. Hij is niet altijd de gemakkelijkste om mee te werken, maar Nijland verdient zo langzamerhand flinke waardering voor wat hij met FC Groningen heeft bereikt. Hij kwam er in op een moment dat de club zowat aan de latten hing en in zijn eerste jaren als directeur heeft hij menigmaal uit pure wanhoop aan opgeven gedacht. Maar juist in die situaties bewijst Nijland zich als een rasechte straatvechter, hij bijt zich vast en laat vervolgens niet meer los. In het begin van zijn werk als directeur hing er een beetje de zweem van onbetrouwbaarheid om de persoon Nijland. Dat had ook ongetwijfeld te maken met het feit dat hij directeur/eigenaar was geweest van het reclamebedrijf Adrem. En rond die wereld hangt van nature al een wolk van 'kijk uit, dat zijn gladde jongens'. Maar in de loop der jaren heeft de directeur bewezen zeer op zijn plaats te zijn in zijn functie en is hij intussen niet meer weg te denken als grote baas bij FC Groningen. Ik denk zelfs dat er intern bij de club best zorgen zullen zijn over een toekomst zonder Nijland. Zelf speculeert hij daar wel eens over, maar als je met hem spreekt en je ziet en hoort hoeveel passie hij nog heeft voor FC Groningen en hoeveel uren (hulde, Hans is echt een keiharde werker, je mag hem zelfs een workaholic noemen) hij nog altijd bereid is in de club te steken, dan lijkt dat moment nog verre van ons. En als je eenmaal gewend bent aan zijn wat grillige, maar o zo voorspelbare nukken van zijn persoonlijkheid, ga je Hans Nijland nog bijna aardig vinden ook.

 

Wij wensen Paul Zweverink heel veel succes in zijn belangrijke functie als smeerolie tussen de fanatieke supporters en de clubleiding van onze prachtige club. Als zijn missie slaagt en beide partijen over een poosje concluderen dat de onderlinge relatie sterk is verbeterd en belangrijke meningsverschillen tot overbrugbare proporties zijn teruggebracht, dan kunnen wij allemaal, supporters, clubleiding en iedereen die de Trots van het Noorden een warm hart toedraagt, trots op elkaar zijn - de volksclub die FC Groningen zal dan meer dan ooit tevoren bloeien!

 

Update: op het FCG Forum heeft Paul op woensdag 3 februari 2010 het volgende gepost, onder zijn gebruikersnaam Gup:

 

Allereerst: ik stond vanuit het 'verleden' hier geregisteerd als 'Gup', dus die naam blijft dan maar in stand als forumnaam. Mijn echte naam is Paul Zweverink en het lijkt me goed in het kader van duidelijkheid, openheid en directe communicatie om in het kort op dit supportersforum uit te leggen hoe ik de invulling van mijn nieuwe functie (per 1 april..geen grap) zie en hoe het tot stand is gekomen.
Rond de actie 13/12 had ik als journalist contact met zowel Hans Nijland als de organisatoren van de actie. Uit verschillende gesprekken voor, tijdens en na die actie kwam naar voren dat er van beide kanten (clubleiding en supporters) behoefte is aan een betere onderlinge communicatie, begrip en gevoel voor elkaar. Nijland bijvoorbeeld: 'Ik heb het gevoel dat we ondanks wederzijdse goede bedoelingen elkaar niet altijd meer begrijpen en dat zit me dwars.' Vervolgens kreeg ik de vraag of een rol als 'intermediar' wellicht iets voor mij zou zijn. In mijn afweging om ja of nee tegen dit aanbod te zeggen stond dit centraal: draagvlak bij de (vooral direct betrokken) supportersgroeperingen. Uit gesprekken met Tjarco, Albert en Jeroen van GF en Harris/Nico en het SV-bestuur) bleek dat het draagvlak en vertrouwen er is. Ook in de 13/12-trein heb ik met supporters (die ik overigens niet allemaal kende) een aantal goede en positieve gesprekken gehad. Bij de club heb ik twee keer een onderhoud gehad met Hans Nijland, Jaap Kruizenga en Matthias Mulder en ook dat verliep positief, waarbij de door mij geschetste insteek volledig werd ondersteund.
Wat is die insteek? Ik wil me vooral inzetten voor het verbeteren en versterken van het begrip tussen met name de fanatieke supporters en de clubleiding. Dit door middel van het in stand houden, verbeteren en versterken van de communicatielijnen tussen de verschillende groeperingen, het ontwikkelen van ideeen en het geven van adviezen aan de clubleiding en de fanatieke supporters. Ik ben behoorlijk op de hoogte van de verschillende zaken die spelen. Breed gezien is dat de identiteit van de club FC Groningen. Vooral vanaf de verhuizing van het Oosterpark naar de Euroborg bekruipt veel supporters het gevoel dat de club te veel verzakelijkt is, dat commercie, geld en business FC Groningen te veel in de greep heeft gekregen en dat vooral het gevoel supporter van een echte en hechte volksclub te zijn aan alle kanten knelt. De signalen vanuit de supportersgroeperingen richting de clubleiding worden niet altijd even goed vertaald en te vaak is er sprake van een vorm van miscommunicatie als het over dergelijke zaken gaat. Ik zie het als mijn taak om dat aspect beter te stroomlijnen en daarmee te verbeteren. Een groot probleem vormt de beknellende, onnodig betuttelende en soms mensonterende manier waarop fanatieke, goedwillende supporters tot allerlei vormen van combi's gedwongen worden bij het bezoeken van uitwedstrijden. Iets wat overigens ook door de clubleiding als een probleem wordt ervaren. Het is niet mijn illusie dat 'ene Paul Zweverink' dat gehele combi-systeem wel even met een vingerknip omver zal kunnen blazen, maar misschien dat een creatieve benadering, het ontplooien van initiatieven en ideeen (in nauwe samenwerking met supporters en clubleiding) tot een betere en meer soepele regelgeving dienaangaande kan leiden.
Wat kunnen de supporters NIET van mij verwachten? Ik ben geen 'waakhond', dus in die zin geen verlengstuk van de clubleiding. Ik ga er onafhankelijk in staan, zal veel midden tussen de supporers staan (ook als supporter naar uitwedstrijden) en veel communiceren.
Ik hoop op een goede samenwerking vanuit alle geledingen. FC Groningen IS en MOET een volksclub zijn en blijven. Een club waar naast de noodzakelijke commerciele belangen ook alle ruimte is voor de uitingen en gevoelens van de fanatieke aanhang. Elke positieve bijdrage die ik daarbij kan leveren kan een stap in de juiste richting zijn.

 

Reageren? Mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.