Livescore:

Live score mede mogelijk gemaakt door Watisdescore.com

Nu online:

288 gasten online

Financieel jaarverslag 2011-2012 FC Groningen: verontrustende cijfers

FC Groningen heeft enige tijd geleden het Financieel jaarverslag 2011/2012 gepubliceerd; inmiddels hebben wij ons er ook in verdiept. Het onderliggende boekjaar loopt van 1 juli 2011 t/m 30 juni 2012. Wie in de winst- en verliesrekening uitsluitend focust op de onderste regel, die ziet een nettoresultaat na belastingen ad € 1,4 miljoen (positief), een forse stijging vergeleken met 2010/2011 toen het resultaat € 3,5 miljoen (negatief) bedroeg.

 

De directie van FC Groningen schrijft in het voorwoord bij het Financieel jaarverslag trots dat met name de transfers van Tim Matavz en Dusan Tadic hebben bijgedragen aan dit positieve financiële resultaat: "een resultaat van het succesvolle scoutingsbeleid"van de afgelopen jaren."

 

Hierin schuilt wat ons betreft ook het grote gevaar.

Immers, in het boekjaar 2010/2011 konden geen grote transferklappers worden gemaakt: daar waar het 'resultaat vergoedingssommen' over 2011/2012 (Matavz, Tadic) nog 7,8 miljoen was, daar was deze post in 2010/2011 slechts 1,0 miljoen. Dit vertaalde zich meteen in een nettoresultaat na belastingen van € 3,5 miljoen negatief. Tegenover transfersommen staan nl. jaarlijkse afschrijvingen in de post vergoedingssommen. Dit  bedrag veranderde in 2011/2012 niet noemenswaardig van 4,1 miljoen negatief naar 4,2 miljoen negatief. Lees: de transfersommen dienen meer te bedragen dan de som van de afschrijving op de vergoedingssommen en het verschil tussen omzet en kosten om een positief nettoresultaat te kunnen bewerkstelligen. Wat ons betreft een zeer riskante, wankele koers om op te varen en de keerzijde van het begrip 'het handelshuis FC Groningen'.

 

Zonder een boekhoudkundige, laat staan accountantsopleiding te hebben genoten zouden we min of meer moeten constateren dat FC Groningen eigenlijk genoodzaakt is om Virgil van Dijk in de winterstop of in de maand juni 2013 te verkopen om in 2012/2013 een nog enigszins acceptabel nettoresultaat na belastingen te kunnen presenteren. Dit strookt niet met het Beleidsplan 2012-2016 om belangrijke spelers langer aan de club te binden door hogere salarissen aan te bieden. Het alternatief is om een sterk negatief nettoresultaat over 2012/2013 voor lief te nemen (bv. door Van Dijk dit seizoen daadwerkelijk niet te verkopen) en te verwachten dat Van Dijk, of een andere speler die dan is opgebloeid, een boekjaar later voor een nog hoger bedrag wordt verkocht. Dit alles is koffiedik kijken.

 

Als we kijken naar het bedrijfsresultaat vóór afschrijvingen en vóór het resultaat van vergoedingssommen, dan daalde dit van € 1,5 miljoen negatief naar € 1,8 miljoen negatief (begroot was overigens slechts een verlies van 0,6 miljoen). De kosten daalden weliswaar van 18,8 miljoen naar 18,1 miljoen, maar de netto omzet daalde harder, van 17,3 miljoen naar 16,4 miljoen. De daling van de netto-omzet wordt voornamelijk veroorzaakt door gedaalde wedstrijdopbrengsten, sponsoring en reclame en televisierechten.

 

FC Groningen heeft voor 2012/2013 een begroting vastgesteld waarin uitgegaan wordt van een begrote omzet van 18,0 miljoen en begrote kosten ter grootte van 18,5 miljoen. Het begrote operationele resultaat is derhalve vastgesteld op een bedrag van 0,5 miljoen negatief.

 

De begrote omzet van 18,0 miljoen betekent een stijging van 9,8% t.o.v. 2011/2012 toen de omzet juist met 5,2% was gedaald t.o.v. 2010/2011. Er worden in 2012/2013 hogere opbrengsten uit wedstrijdbaten, sponsoring en televisierechten verwacht - factoren die in 2011/2012 juist waren gedaald t.o.v. 2010/2011. De overname van Eredivisie Live door Fox komt derhalve niet heel slecht uit.

 

Echter: aannemende dat de afschrijving op vergoedingssommen in 2012/2013 opnieuw in de orde van grootte van 4 miljoen negatief bedraagt, zal het begrote operationeel resultaat ad € 0,5 miljoen negatief onherroepelijk leiden tot een veel sterker negatief nettoresultaat na belastingen als het resultaat vergoedingssommen (zeg maar de ontvangen transfervergoedingen minus de boekwaarde van de verkochte spelers) achterblijven bij de afschrijvingen. Het is derhalve zaak om voor Virgil van Dijk een zo hoog mogelijke vergoeding uit het vuur te slepen. Helaas moeten we ook constateren dat het uit sportief oogpunt weliswaar prachtig zou zijn als aan het Beleidsplan 2012-2016 uitvoering kan worden gegeven, maar dit verhoudt zich niet met de bedrijfseconomische noodzaak om bv. Virgil van Dijk te moeten verkopen om in 2012/2013 niet in nóg rodere cijfers verzeild te raken. In het Beleidsplan 2012-2016 staat dat FC Groningen zgn. 'sleutelspelers', en hiertoe mag Virgil van Dijk toch zeker worden gerekend, langer aan de club wil binden door het salaris op te waarderen. Inmiddels is een dergelijk aanbod tot openbreken van het contract bij Virgil van Dijk neergelegd. Mocht Van Dijk op dit voorstel ingaan, dan zal het resultaat vergoedingssommen door andere spelers tot stand gebracht moeten worden. Een hele kluif, want veel belangstelling voor andere spelers van FC Groningen lijkt er momenteel niet te zijn.

 

We hebben in bovenstaand betoog slechts een hap en een snap uit het Financieel jaarverslag 2011/2012 behandeld. We hebben ons nog niet verdiept in het sponsorenbestand; ook zijn we er nog niet uit hoe het kan dat in het jaarverslag gesproken wordt over een investering van € 4,8 miljoen in de spelersselectie, investeringen die volgens het jaarverslag betrekking hadden op het aantrekken van David Texeira, Filip Kostic, Michael de Leeuw, Stefano Magnasco en Marco Bizot. We vragen ons af waarom Género Zeefuik hier niet wordt genoemd. Maar ook als we Zeefuik betekken in het optelsommetje, dan komen we nog niet aan de € 4,8 miljoen. Voor Texeira, Kostic, De Leeuw, Magnasco, Bizot en Zeefuik is volgens opgave van FC Groningen dan wel betrouwbare anderen resp. 1,45 miljoen, 1,25 miljoen, 0,125 miljoen, 0,479 miljoen, 0,125 miljoen en 0,55 miljoen aan de vorige clubs van de spelers betaald. We komen dan in totaal op een bedrag van € 4,0 miljoen. Betekent dit dat er ook nog 0,8 miljoen is betaald aan die spelers (tekengelden) en hun zaakwaarnemers? Gezien de recente ophef rond de transfer van Filip Kostic sluiten we dit niet uit. Een forse vergoeding! Of ontbreken ook de namen van Emil Johansson en Kees Kwakman in de toelichtende passage? Beide transfers werden eind juni door FC gecommuniceerd. We nemen aan dat de financiële afwikkeling van deze transfers in boekjaar 2010/2011 is begrepen, anders zou er nagenoeg niets aan zaakwaarnemers zijn betaald en dat lijkt ons stug.

 

Een paar opmerkingen over het kasstroomoverzicht: de kasstroom uit operationale activiteiten daalt van 0,9 miljoen naar -4,4 miljoen (vooral door een spectaculaire daling in de post vorderingen die van 1,9 miljoen naar -4,9 miljoen gaat!); de kasstroom uit investeringsactiviteiten stijgt van -0,5 miljoen naar 4,5 miljoen (hierin zitten de transfers van Matavz en Tadic). Enorme sprongen. Per saldo verandert de toename van de geldmiddelen maar weinig. De in de overige vorderingen begrepen te ontvangen afkoopsommen < 1 jaar (zeg maar de termijnen van de verkochte spelers die komend jaar door clubs als PSV en FC Twente aan FC Groningen betaald moeten worden) stijgen echter van 2,3 miljoen naar 8,2 miljoen terwijl de in de overige schulden begrepen nog te betalen afkoopsommen stijgen van 2,5 miljoen naar 4,4 miljoen. De impact van grote transfers (zowel inkomend als uitgaand) is griezelig groot.

 

Een vergoedingssom is in bovenstaande gelijk aan het verschil tussen de ontvangen transferwaarde bij vertrek van een speler en de restant boekwaarde van de in het verleden voor deze speler betaalde transfersom, vermeerderd met het saldo van ontvangen en betaalde opleidingsvergoedingen.

 

Onze eerste conclusie is: het beleid van het kopen van jonge spelers met potentie om die vervolgens duurder te verkopen valt of staat met de economische stand van zaken, en met de ontwikkeling van die jonge spelers. Zit de economie in het slop, zodat clubs de hand op de knip houden, of ontwikkelen spelers zich niet zoals vooraf gehoopt, dan beland je snel in de rode cijfers en in de 'verkeerde KNVB-categorie'. FC Groningen zal dit nu zelf ook onderkennen door in het Beleidsplan 2012-2016 meer in te steken op de eigen jeugdopleiding. Er zal de komende jaren echter mogelijk nog wel de nodige financiéle pijn geleden worden.

 

(Daar waar we in onze interpretatie van de cijfers de plank finaal hebben misgeslagen hopen we op corrigerende reacties zodat we één en ander kunnen rechtzetten.)

 

Reageren? Mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of laat een bericht achter in ons gastenboek.